Anh nhớ em (Ưng Hoàng Phúc) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Anh nhớ em
Tác giả: Ưng Hoàng Phúc
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: