Nẻo đường kỷ niệm (Tuấn Khanh & Hoài Linh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nẻo đường kỷ niệm
Tác giả: Tuấn Khanh & Hoài Linh
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: