Bình minh (Trung Nghĩa) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bình minh
Tác giả: Trung Nghĩa
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: