Xuân trên nước Việt (Trần Tuấn Kiệt) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Xuân trên nước Việt
Tác giả: Trần Tuấn Kiệt
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: