Trường xưa dấu yêu (Trần Thanh Tùng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Trường xưa dấu yêu
Tác giả: Trần Thanh Tùng
Thể loại: Nhạc Học trò – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Rock vầng trăng (Trần Thanh Tùng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Rock vầng trăng
Tác giả: Trần Thanh Tùng
Thể loại: Nhạc Thiếu nhi – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: