Lễ dâng (Thu Hương) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Lễ dâng
Tác giả: Thu Hương
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: