Xuân Trường đẹp mãi như mùa xuân (Thế Việt & Phạm Văn Phong) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Xuân Trường đẹp mãi như mùa xuân
Tác giả: Thế Việt & Phạm Văn Phong
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: