Thần Kinh thương nhớ (Thế Minh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thần Kinh thương nhớ
Tác giả: Thế Minh
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: