Viva forever (Spice Girls – năm: 1998) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Viva forever
Tác giả: Spice Girls – năm: 1998
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: