Mùa hè không nóng (Quang Anh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mùa hè không nóng
Tác giả: Quang Anh
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: