Tuổi trẻ và quê hương (Nhật Ngân & Song An) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tuổi trẻ và quê hương
Tác giả: Nhật Ngân & Song An
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: