Je T’aime A l’Italienne (Utilisation pattern Walter) (Nhạc Pháp – năm: 1985) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Je T’aime A l’Italienne (Utilisation pattern Walter)
Tác giả: Nhạc Pháp – năm: 1985
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: