Chiếc nhẫn ngày xưa (Nhạc Hoa – Lời Việt: Thái Văn Của) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chiếc nhẫn ngày xưa
Tác giả: Nhạc Hoa – Lời Việt: Thái Văn Của
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: