Bốn mươi năm rồi sao (nhạc Châu Đình An, thơ Lê Mâu) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bốn mươi năm rồi sao
Tác giả: nhạc Châu Đình An, thơ Lê Mâu
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Giọng buồn chơi vơi (nhạc Châu Đình An, thơ Hoàng Thượng Dung) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Giọng buồn chơi vơi
Tác giả: nhạc Châu Đình An, thơ Hoàng Thượng Dung
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: