Quảng Ngãi nhớ thương (Nguyễn Tuấn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Quảng Ngãi nhớ thương
Tác giả: Nguyễn Tuấn
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: