Tìm đâu (Nguyễn Ngọc Thiện – năm: 1993) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tìm đâu
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện – năm: 1993
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: