Người sống mãi trong lòng miền Nam (Nguyễn Đồng Nai) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Người sống mãi trong lòng miền Nam
Tác giả: Nguyễn Đồng Nai
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: