Diệt phát xít (Nguyễn Đình Thi) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Diệt phát xít
Tác giả: Nguyễn Đình Thi
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: