Màu tím tình yêu (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Màu tím tình yêu
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Kỷ niệm (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Kỷ niệm
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mênh mông tình buồn (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mênh mông tình buồn
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Cho người tôi yêu (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Cho người tôi yêu
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Một lời cuối cho em (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Một lời cuối cho em
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Phương trời nhớ (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Phương trời nhớ
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bơ vơ (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bơ vơ
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Biệt khúc (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Biệt khúc
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Sài Gòn em và tôi (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Sài Gòn em và tôi
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Xin đừng nói yêu tôi (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Xin đừng nói yêu tôi
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình yêu đến trong giã từ (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình yêu đến trong giã từ
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Không 2 (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Không 2
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Không (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Không
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Cô đơn (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Cô đơn
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình khúc chiều mưa (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình khúc chiều mưa
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Buồn ơi chào mi (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Buồn ơi chào mi
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ai đưa em về (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ai đưa em về
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đêm tình yêu (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đêm tình yêu
Tác giả: Nguyễn Ánh 9
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: