Cơn gió hạnh phúc (Ngọc Thúy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Cơn gió hạnh phúc
Tác giả: Ngọc Thúy
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: