Em là mầm non của Đảng (Mộng Lân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Em là mầm non của Đảng
Tác giả: Mộng Lân
Thể loại: Nhạc Thiếu nhi – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: