Thím Hai Lúa (Minh Vy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thím Hai Lúa
Tác giả: Minh Vy
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chuyện tình hoa bướm (Minh Vy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chuyện tình hoa bướm
Tác giả: Minh Vy
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Người tình quê (Minh Vy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Người tình quê
Tác giả: Minh Vy
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ngày xưa hai đứa (Minh Vy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ngày xưa hai đứa
Tác giả: Minh Vy
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Quê tôi (Minh Vy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Quê tôi
Tác giả: Minh Vy
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tiễn người sang ngang (Minh Vy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tiễn người sang ngang
Tác giả: Minh Vy
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Còn nhớ không em (Minh Vy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Còn nhớ không em
Tác giả: Minh Vy
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Lạc bước tình yêu (Minh Vy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Lạc bước tình yêu
Tác giả: Minh Vy
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chuyện một người điên (Minh Vy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chuyện một người điên
Tác giả: Minh Vy
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Anh đi giữ vườn (Minh Vy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Anh đi giữ vườn
Tác giả: Minh Vy
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Người thứ ba (Minh Vy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Người thứ ba
Tác giả: Minh Vy
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Áng mây buồn (Minh Vy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Áng mây buồn
Tác giả: Minh Vy
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Xuân quê tôi (Minh Vy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Xuân quê tôi
Tác giả: Minh Vy
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đường về miền Trung (Minh Vy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đường về miền Trung
Tác giả: Minh Vy
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hương lúa miền Nam (Minh Vy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hương lúa miền Nam
Tác giả: Minh Vy
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Xa quê (Minh Vy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Xa quê
Tác giả: Minh Vy
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ngày không em (Minh Vy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ngày không em
Tác giả: Minh Vy
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Có bao giờ (Minh Vy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Có bao giờ
Tác giả: Minh Vy
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Buồn con sáo sậu (Minh Vy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Buồn con sáo sậu
Tác giả: Minh Vy
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Em là hạnh phúc đời anh (Minh Vy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Em là hạnh phúc đời anh
Tác giả: Minh Vy
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chuyện tình yêu thế gian (Minh Vy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chuyện tình yêu thế gian
Tác giả: Minh Vy
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Em sẽ quên người ơi (Minh Vy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Em sẽ quên người ơi
Tác giả: Minh Vy
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình yêu ngày ấy (Minh Vy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình yêu ngày ấy
Tác giả: Minh Vy
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Kẻ đứng sau tình yêu (Minh Vy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Kẻ đứng sau tình yêu
Tác giả: Minh Vy
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình đắng (Minh Vy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình đắng
Tác giả: Minh Vy
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: