I do adore (Mindy Gledhill) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: I do adore
Tác giả: Mindy Gledhill
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: