Tiễn em nơi phi trường (Adieu jolie candy) (Michel Berger (Michel Hamburger) – Lời Việt: Phạm Duy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tiễn em nơi phi trường (Adieu jolie candy)
Tác giả: Michel Berger (Michel Hamburger) – Lời Việt: Phạm Duy
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: