Cho tình tôi nguyên vẹn (Lm. Nguyễn Duy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Cho tình tôi nguyên vẹn
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nhớ mẹ hiền đã xa (Lm. Nguyễn Duy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nhớ mẹ hiền đã xa
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Lắng nghe lời Chúa (Lm. Nguyễn Duy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Lắng nghe lời Chúa
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình cha nghĩa mẹ (Lm. Nguyễn Duy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình cha nghĩa mẹ
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Sống trong niềm vui (Lm. Nguyễn Duy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Sống trong niềm vui
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Là người của Chúa (Lm. Nguyễn Duy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Là người của Chúa
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chứng nhân tình yêu (Lm. Nguyễn Duy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chứng nhân tình yêu
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: