Hình ảnh một buổi chiều (Lâm Tuyền & Dạ Chung) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hình ảnh một buổi chiều
Tác giả: Lâm Tuyền & Dạ Chung
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: