Vọng ngày xanh (Khánh Băng – năm: 1956) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Vọng ngày xanh
Tác giả: Khánh Băng – năm: 1956
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: