Người không đáng (Khắc Việt) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Người không đáng
Tác giả: Khắc Việt
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Người tình (Khắc Việt) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Người tình
Tác giả: Khắc Việt
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đừng cố yêu (Khắc Việt) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đừng cố yêu
Tác giả: Khắc Việt
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Có bao giờ (Khắc Việt) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Có bao giờ
Tác giả: Khắc Việt
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Lại một lần nữa (Khắc Việt) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Lại một lần nữa
Tác giả: Khắc Việt
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đến khi nào (Khắc Việt) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đến khi nào
Tác giả: Khắc Việt
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ngại yêu (Khắc Việt) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ngại yêu
Tác giả: Khắc Việt
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Lời hứa (Khắc Việt) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Lời hứa
Tác giả: Khắc Việt
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Anh cần em (Khắc Việt) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Anh cần em
Tác giả: Khắc Việt
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Khóc (Khắc Việt) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Khóc
Tác giả: Khắc Việt
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Khó (Khắc Việt) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Khó
Tác giả: Khắc Việt
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Anh nhận ra (Khắc Việt) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Anh nhận ra
Tác giả: Khắc Việt
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chính là anh (Khắc Việt) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chính là anh
Tác giả: Khắc Việt
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Biết nói là tại sao (Khắc Việt) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Biết nói là tại sao
Tác giả: Khắc Việt
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Như vậy nhé (Khắc Việt) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Như vậy nhé
Tác giả: Khắc Việt
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chờ em trong đêm (Khắc Việt) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chờ em trong đêm
Tác giả: Khắc Việt
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nợ em cả cuộc đời (Khắc Việt) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nợ em cả cuộc đời
Tác giả: Khắc Việt
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bình yên (Khắc Việt) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bình yên
Tác giả: Khắc Việt
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bình yên nhé (Khắc Việt) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bình yên nhé
Tác giả: Khắc Việt
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Quên (Khắc Việt) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Quên
Tác giả: Khắc Việt
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ngã tư đường (Khắc Việt) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ngã tư đường
Tác giả: Khắc Việt
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hay là chia tay (Khắc Việt) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hay là chia tay
Tác giả: Khắc Việt
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Quê hương tôi (Khắc Việt) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Quê hương tôi
Tác giả: Khắc Việt
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Anh yêu người khác rồi (Khắc Việt) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Anh yêu người khác rồi
Tác giả: Khắc Việt
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Yêu lại từ đầu (Khắc Việt) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Yêu lại từ đầu
Tác giả: Khắc Việt
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: