Tình đầu chưa nguôi (Coupable) (Jean Francois Michael) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình đầu chưa nguôi (Coupable)
Tác giả: Jean Francois Michael
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: