Trái tim Bồ Tát (Huỳnh Trường Long) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Trái tim Bồ Tát
Tác giả: Huỳnh Trường Long
Thể loại: Nhạc Phật giáo – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: