Điện Bàn hành trang những năm 2000 (Huỳnh Ngọc Hải) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Điện Bàn hành trang những năm 2000
Tác giả: Huỳnh Ngọc Hải
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: