Tạm biệt (Hoàng Tuấn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tạm biệt
Tác giả: Hoàng Tuấn
Thể loại: Nhạc Học trò – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: