Đường về dĩ vãng (Hoàng Trọng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đường về dĩ vãng
Tác giả: Hoàng Trọng
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình đầu (Hoàng Trọng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình đầu
Tác giả: Hoàng Trọng
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nhặt lá vàng (Hoàng Trọng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nhặt lá vàng
Tác giả: Hoàng Trọng
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Một thuở yêu đàn (Hoàng Trọng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Một thuở yêu đàn
Tác giả: Hoàng Trọng
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Cánh hoa xưa (Hoàng Trọng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Cánh hoa xưa
Tác giả: Hoàng Trọng
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bóng trăng xưa (Hoàng Trọng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bóng trăng xưa
Tác giả: Hoàng Trọng
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hai phương trời cách biệt (Hoàng Trọng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hai phương trời cách biệt
Tác giả: Hoàng Trọng
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bơ vơ (Hoàng Trọng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bơ vơ
Tác giả: Hoàng Trọng
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Một người lên xe hoa (Hoàng Trọng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Một người lên xe hoa
Tác giả: Hoàng Trọng
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Gió mùa xuân tới (Hoàng Trọng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Gió mùa xuân tới
Tác giả: Hoàng Trọng
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tiễn bước sang ngang (Hoàng Trọng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tiễn bước sang ngang
Tác giả: Hoàng Trọng
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Dừng bước giang hồ (Hoàng Trọng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Dừng bước giang hồ
Tác giả: Hoàng Trọng
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Trang nhật ký (Hoàng Trọng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Trang nhật ký
Tác giả: Hoàng Trọng
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Khóc biệt kinh kỳ (Hoàng Trọng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Khóc biệt kinh kỳ
Tác giả: Hoàng Trọng
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mơ về dĩ vãng (Hoàng Trọng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mơ về dĩ vãng
Tác giả: Hoàng Trọng
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mưa gió đầu (Hoàng Trọng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mưa gió đầu
Tác giả: Hoàng Trọng
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tôi vẫn yêu màu hoa tím (Hoàng Trọng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tôi vẫn yêu màu hoa tím
Tác giả: Hoàng Trọng
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: