Mùa xuân trên quê hương (Hoài Mai – năm: 1975) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mùa xuân trên quê hương
Tác giả: Hoài Mai – năm: 1975
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: