Người ở lại (Hoài An (trẻ)) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Người ở lại
Tác giả: Hoài An (trẻ)
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Giấc mơ của anh (Hoài An (trẻ)) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Giấc mơ của anh
Tác giả: Hoài An (trẻ)
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Em ơi đừng khóc (Hoài An (trẻ)) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Em ơi đừng khóc
Tác giả: Hoài An (trẻ)
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Cà phê đắng (Hoài An (trẻ)) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Cà phê đắng
Tác giả: Hoài An (trẻ)
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Có nhau muôn đời (Hoài An (trẻ)) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Có nhau muôn đời
Tác giả: Hoài An (trẻ)
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Sai (Hoài An (trẻ)) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Sai
Tác giả: Hoài An (trẻ)
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Quán vắng (Hoài An (trẻ)) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Quán vắng
Tác giả: Hoài An (trẻ)
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tìm nơi đâu chân tình (Hoài An (trẻ)) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tìm nơi đâu chân tình
Tác giả: Hoài An (trẻ)
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình khúc cuối (Hoài An (trẻ)) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình khúc cuối
Tác giả: Hoài An (trẻ)
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nơi bình yên (Hoài An (trẻ)) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nơi bình yên
Tác giả: Hoài An (trẻ)
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Những ân tình xưa (Hoài An (trẻ)) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Những ân tình xưa
Tác giả: Hoài An (trẻ)
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Người đã yêu em (Hoài An (trẻ)) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Người đã yêu em
Tác giả: Hoài An (trẻ)
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình là thế (Hoài An (trẻ)) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình là thế
Tác giả: Hoài An (trẻ)
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chia tay mùa hạ (Hoài An (trẻ)) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chia tay mùa hạ
Tác giả: Hoài An (trẻ)
Thể loại: Nhạc Học trò – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hối tiếc (Hoài An (trẻ)) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hối tiếc
Tác giả: Hoài An (trẻ)
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Xin lỗi anh (Hoài An (trẻ)) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Xin lỗi anh
Tác giả: Hoài An (trẻ)
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình khúc cho người (Hoài An (trẻ)) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình khúc cho người
Tác giả: Hoài An (trẻ)
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ở nơi đó em cười (Hoài An (trẻ)) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ở nơi đó em cười
Tác giả: Hoài An (trẻ)
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bên ấy bên này (Hoài An (trẻ)) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bên ấy bên này
Tác giả: Hoài An (trẻ)
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nếu phôi pha ngày mai (Hoài An (trẻ)) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nếu phôi pha ngày mai
Tác giả: Hoài An (trẻ)
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Dòng sông băng (Hoài An (trẻ)) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Dòng sông băng
Tác giả: Hoài An (trẻ)
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Cung đàn tình yêu (Hoài An (trẻ)) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Cung đàn tình yêu
Tác giả: Hoài An (trẻ)
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hát ru tình yêu (Hoài An (trẻ)) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hát ru tình yêu
Tác giả: Hoài An (trẻ)
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Con sóng yêu thương (Hoài An (trẻ)) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Con sóng yêu thương
Tác giả: Hoài An (trẻ)
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Anh vẫn đợi chờ (Hoài An (trẻ)) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Anh vẫn đợi chờ
Tác giả: Hoài An (trẻ)
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: