Tình gần tình xa (Hàn Châu) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình gần tình xa
Tác giả: Hàn Châu
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình đã bay xa (Hàn Châu) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình đã bay xa
Tác giả: Hàn Châu
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Dòng sông và nỗi nhớ (Hàn Châu) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Dòng sông và nỗi nhớ
Tác giả: Hàn Châu
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Giàu nghèo (Hàn Châu) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Giàu nghèo
Tác giả: Hàn Châu
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mật đắng tình yêu (Hàn Châu) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mật đắng tình yêu
Tác giả: Hàn Châu
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Lời trần tình (Hàn Châu) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Lời trần tình
Tác giả: Hàn Châu
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Yêu người phụ tôi (Hàn Châu) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Yêu người phụ tôi
Tác giả: Hàn Châu
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chắp tay lạy Phật Dược Sư (Hàn Châu) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chắp tay lạy Phật Dược Sư
Tác giả: Hàn Châu
Thể loại: Nhạc Phật giáo – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Diệu Pháp Liên Hoa (Hàn Châu) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Diệu Pháp Liên Hoa
Tác giả: Hàn Châu
Thể loại: Nhạc Phật giáo – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Than thở với lục bình (Hàn Châu) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Than thở với lục bình
Tác giả: Hàn Châu
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Người giàu cũng khóc (Hàn Châu) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Người giàu cũng khóc
Tác giả: Hàn Châu
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Giọt lệ trong đêm (Hàn Châu) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Giọt lệ trong đêm
Tác giả: Hàn Châu
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bóng dáng mẹ hiền (Hàn Châu) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bóng dáng mẹ hiền
Tác giả: Hàn Châu
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ngày mai tôi về (Hàn Châu) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ngày mai tôi về
Tác giả: Hàn Châu
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Áo cưới không nàng dâu (Hàn Châu) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Áo cưới không nàng dâu
Tác giả: Hàn Châu
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Thương nhớ quê nhà (Hàn Châu) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thương nhớ quê nhà
Tác giả: Hàn Châu
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Người đã quên (Hàn Châu) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Người đã quên
Tác giả: Hàn Châu
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Người thương kẻ nhớ (Hàn Châu) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Người thương kẻ nhớ
Tác giả: Hàn Châu
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mười năm đợi chờ (Hàn Châu) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mười năm đợi chờ
Tác giả: Hàn Châu
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Sao lòng còn thương (Hàn Châu) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Sao lòng còn thương
Tác giả: Hàn Châu
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mèo hoang (Hàn Châu) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mèo hoang
Tác giả: Hàn Châu
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Lạy Phật Quan Âm (Hàn Châu) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Lạy Phật Quan Âm
Tác giả: Hàn Châu
Thể loại: Nhạc Phật giáo – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình nhỏ mau quên (Hàn Châu) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình nhỏ mau quên
Tác giả: Hàn Châu
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mùa xuân xôn xao (Hàn Châu) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mùa xuân xôn xao
Tác giả: Hàn Châu
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Trên dòng sông nhỏ (Hàn Châu) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Trên dòng sông nhỏ
Tác giả: Hàn Châu
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: