Bước chân tình xa (Đoàn Xuân Mỹ) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bước chân tình xa
Tác giả: Đoàn Xuân Mỹ
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: