Nhật ký cho em (Đoàn Linh & Hoài Linh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nhật ký cho em
Tác giả: Đoàn Linh & Hoài Linh
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: