Tình Chúa (Đỗ Thi Thức) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình Chúa
Tác giả: Đỗ Thi Thức
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: