Quên người đã quá yêu (DC Tâm) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Quên người đã quá yêu
Tác giả: DC Tâm
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nhìn em lần cuối (DC Tâm) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nhìn em lần cuối
Tác giả: DC Tâm
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ký ức chỉ là quá khứ (DC Tâm) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ký ức chỉ là quá khứ
Tác giả: DC Tâm
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Yêu em nhưng không với tới (DC Tâm) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Yêu em nhưng không với tới
Tác giả: DC Tâm
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Có lẽ anh nên dừng lại (DC Tâm) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Có lẽ anh nên dừng lại
Tác giả: DC Tâm
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Dù đúng dù sai (DC Tâm) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Dù đúng dù sai
Tác giả: DC Tâm
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đổi tình đổi áo đổi anh (DC Tâm) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đổi tình đổi áo đổi anh
Tác giả: DC Tâm
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Thành bại do mình (DC Tâm) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thành bại do mình
Tác giả: DC Tâm
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Lén lút (DC Tâm) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Lén lút
Tác giả: DC Tâm
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chắp vá (DC Tâm) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chắp vá
Tác giả: DC Tâm
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Anh thứ hai thì ai thứ nhất (DC Tâm) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Anh thứ hai thì ai thứ nhất
Tác giả: DC Tâm
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Níu duyên (DC Tâm) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Níu duyên
Tác giả: DC Tâm
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nhật ký của anh (DC Tâm) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nhật ký của anh
Tác giả: DC Tâm
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Kết thúc lưng chừng (DC Tâm) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Kết thúc lưng chừng
Tác giả: DC Tâm
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Cô ấy quan trọng hơn mọi thứ (DC Tâm) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Cô ấy quan trọng hơn mọi thứ
Tác giả: DC Tâm
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Liệu có ai như em (DC Tâm) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Liệu có ai như em
Tác giả: DC Tâm
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Cân đo đong đếm (DC Tâm) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Cân đo đong đếm
Tác giả: DC Tâm
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đắng cay tuổi đôi mươi (DC Tâm) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đắng cay tuổi đôi mươi
Tác giả: DC Tâm
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chắc cô ta đâu biết (DC Tâm) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chắc cô ta đâu biết
Tác giả: DC Tâm
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tội cho anh (DC Tâm) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tội cho anh
Tác giả: DC Tâm
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nghe nói em và người ấy đã chia tay (DC Tâm) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nghe nói em và người ấy đã chia tay
Tác giả: DC Tâm
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Em đã đi đâu (DC Tâm) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Em đã đi đâu
Tác giả: DC Tâm
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Lỡ tin ai đó (DC Tâm) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Lỡ tin ai đó
Tác giả: DC Tâm
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Có yêu là có đau (DC Tâm) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Có yêu là có đau
Tác giả: DC Tâm
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hào bước theo đời (DC Tâm) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hào bước theo đời
Tác giả: DC Tâm
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: