Quên cuộc tình buồn (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Quên cuộc tình buồn
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hỏi đá có buồn không (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hỏi đá có buồn không
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Quê hương gọi mời (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Quê hương gọi mời
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mưa (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mưa
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình người ly hương (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình người ly hương
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đường về quê cũ (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đường về quê cũ
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Thiếu nhi – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Khi em xa anh (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Khi em xa anh
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Khung trời cũ (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Khung trời cũ
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nhiệt huyết (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nhiệt huyết
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Chuyện nàng hàng xóm (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Chuyện nàng hàng xóm
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tha thứ lỗi lầm (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tha thứ lỗi lầm
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Mừng sinh nhật (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mừng sinh nhật
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nhân chứng (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nhân chứng
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Hạnh phúc vội xa (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hạnh phúc vội xa
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Quên nhau quên chẳng đành (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Quên nhau quên chẳng đành
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Con còn nhớ mãi (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Con còn nhớ mãi
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Thánh ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Lời xanh (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Lời xanh
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Tình khuất (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình khuất
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Giấc mơ bên người (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Giấc mơ bên người
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Yêu trong mơ (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Yêu trong mơ
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Bến vắng (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Bến vắng
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

By my side (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: By my side
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Này trời trăng ơi (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Này trời trăng ơi
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đêm vũ trường đáng yêu (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đêm vũ trường đáng yêu
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Như giọt sương khuya (Đang cập nhật) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Như giọt sương khuya
Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: