Tuổi học trò (Dân Việt) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tuổi học trò
Tác giả: Dân Việt
Thể loại: Nhạc Học trò – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: