Inh lả ơi (Dân ca Thái) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Inh lả ơi
Tác giả: Dân ca Thái
Thể loại: Nhạc Dân ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: