Cò lả (Dân ca Quan họ Bắc Ninh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Cò lả
Tác giả: Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Thể loại: Nhạc Dân ca – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: