Người là niềm tin tất thắng (Chu Minh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Người là niềm tin tất thắng
Tác giả: Chu Minh
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: