Em hãy về quê anh (Bùi Anh Tú) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Em hãy về quê anh
Tác giả: Bùi Anh Tú
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: