Tình vỗ cánh bay (Anh Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tình vỗ cánh bay
Tác giả: Anh Sơn
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: