Goodbye (Air Supply – Lời Việt: Đỗ Quang) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Goodbye
Tác giả: Air Supply – Lời Việt: Đỗ Quang
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: