Beth – Kiss (chọn điệu) – Hợp âm C – Paul Stanley,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Beth.
Tác giả: Kiss
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Paul Stanley,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: