Bên Anh Đêm Nay – Binz , JC Hưng (Điệu Ballad) – Hợp âm G – Binz, JC Hưng,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bên Anh Đêm Nay.
Tác giả: Binz , JC Hưng
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Binz, JC Hưng,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: